Logo
Technisch

Hieronder worden de verschillende door ons toegepaste technieken kort toegelicht. Indien u hier meer over wilt weten dan kunt ons vragen een en ander toe te lichten.

ASP.Net
ASP.net is een moderne technologie voor het creëren van dynamische webpagina's. Het is gebaseerd op twee andere technologieën: Active Server Pages (ASP) en .Net.
HTML
HTML staat voor Hyper Text Markup Language. Vrijwel alle websites die u op het internet vindt, zijn geschreven in deze taal. HTML is geen echte programmeertaal, maar een beschrijvende set codes voor de opmaak en inhoud van webpagina's.
CSS
CSS staat voor Cascading Style Sheets. Met CSS is het mogelijk de inhoud van een HTML document te scheiden van de presentatie, waardoor het mogelijk wordt de opmaak van de site snel te wijzigen.
Java Script
Javascript is een client-side taal, wat betekent dat het door de browser van de bezoeker van de website wordt uitgevoerd. De interactie met de HTML-code heeft Javascript zeer populair gemaakt. JavaScript wordt vooral gebruikt voor de kleinere, overzichtelijke taken op een web-pagina. Met JavaScript is het mogelijk om web-pagina's dynamischer te maken met bijvoorbeeld een lopende klok, interactieve formulieren door gegevens al op de computer van de client te controleren, interactieve menu's, etc.
PHP
PHP staat voor Hypertext Preprocessor. Het is een techniek die op de webserver gebruikt wordt. Een belangrijke toepassing hiervan is het weergeven van gegevens uit een database op een webpagina. Met PHP is het bijvoobeeld mogelijk gastenboeken, discussieforums, enquêtes en wisselende tijdgebonden inhoud van een website (CMS) te bouwen. In combinatie met MySQL heeft PHP in korte tijd snel terrein gewonnen op de traditionele server-side talen.
Database
Een relationele database is een verzameling van gegevens die opgeslagen zijn in verschillende tabellen die met elkaar verbonden zijn. MySQL of SQL server (Microsoft) zijn databasemanagement systemen van een relationele database.